نمونه برداری

تماس کاوشگر ناسا با خورشید+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۵ ۲۶-۰۹-۱۴۰۰

برای اولین بار در تاریخ، یک فضاپیما خورشید را لمس کرد. کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا از اتمسفر بالای خورشید - تاج - عبور کرده و از ذرات و میدان های مغناطیسی نمونه برداری کرده است. نقطه عطف جدید یک گام بزرگ برای کاوشگر خورشیدی پارکر و یک جهش بزرگ برای علم خورشیدی است. همانطور که فرود روی ماه به دانشمندان اجازه داد تا چگونگی شکل‌گیری آن را درک کنند، لمس موادی که خورشید از آنها ساخته شده است به دانشمندان کمک می‌کند اطلاعات مهمی درباره نزدیک‌ترین ستاره ما و تأثیر آن بر منظومه شمسی کشف کنند.

تبریز امروز:

 

برای اولین بار در تاریخ، یک فضاپیما خورشید را لمس کرد. کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا از اتمسفر بالای خورشید - تاج - عبور کرده و از ذرات و میدان های مغناطیسی نمونه برداری کرده است.

نقطه عطف جدید یک گام بزرگ برای کاوشگر خورشیدی پارکر و یک جهش بزرگ برای علم خورشیدی است. همانطور که فرود روی ماه به دانشمندان اجازه داد تا چگونگی شکل‌گیری آن را درک کنند، لمس موادی که خورشید از آنها ساخته شده است به دانشمندان کمک می‌کند اطلاعات مهمی درباره نزدیک‌ترین ستاره ما و تأثیر آن بر منظومه شمسی کشف کنند.

کاوشگر خورشیدی پارکر در فاصله کمتر از 10 میلیون کیلومتری از خورشید، نزدیک‌تر از هر چیزی که توسط انسان ساخته شده، به سمت خورشید رفت  و این هفته آنها اعلام کردند که داده های علمی که به دست می آیند نشان می دهد که فضاپیما "خورشید را لمس کرده است".

این در واقع یک استعاره بسیار خوب برای توصیف انتقال از ناحیه منظومه شمسی است که در آن باد خورشیدی آزادانه به منطقه ای که در آن میدان های مغناطیسی خورشیدی بر حرکت پلاسما در تاج خورشیدی غالب است.


نظرات کاربران


@