آنتونیو ویوالدی

فصل پائیز از چهار فصل

تاریخ انتشار : ۰۰:۱۵ ۱۶-۰۹-۱۴۰۰

امروز، با جشن خرمن برداری فرزندان روستا سرمست و نغمه سرایان بارآوری محصولشان را گرامی میدارند... و گروهی از آنها خط پایان شادی های خود را بخواب می سپارند ...

تبریز امروز:

 

امروز، با جشن خرمن برداری

فرزندان روستا

سرمست و نغمه سرایان

بارآوری محصولشان را

گرامی میدارند...

و گروهی از آنها

خط پایان شادی های خود را

بخواب می سپارند ...

هوای لطیف

- در اوج لطافت شاعرانه و روح انگیز -

دور می کند روستائیان را از رقص، از آواز

و همه سرمست می نسیم خزانی

میروند به خوابی طولانی و دیده نواز ...

در سپیده دمان

- وقتی که خورشید می کشد سوی آسمان

همه شکارچیان با کرناها، اسب ها و سگ های شکاری شان

میروند تا بیابند تک شکاری را

که سرنوشت قرار داده سر راه شان ...

مصرف گوزنی می بینند از دور

اوج می گیرد صداهای هول انگیز ناهنجار

گوزن - وحشت زده از طوفان صداها

در حال فرار

هدف قرار می گیرد

پناه می برد به غار در قلب تار غار


نظرات کاربران


@