آشپزی آذربایجان !

سیب زمینی روی منقل

تاریخ انتشار : ۰۵:۵۷ ۰۸-۰۹-۱۴۰۰

یئرآلما یا بقول معروف سیب زمینی در روی آتش و حرارت ذغال یک ماجرا است نه یک غذا !..............

تبریز امروز:

 

 

 یئرآلما یا بقول معروف سیب زمینی در روی آتش و حرارت ذغال یک ماجرا است نه یک غذا !..............


نظرات کاربران


@