کاریکاتور

یک ماجرا در کلاس ریاضی

تاریخ انتشار : ۱۱:۳۹ ۱۶-۰۸-۱۴۰۰

این از نظر ریاضی صحیح نیست اما من منطق و استدلال شما را متوجه می شوم

تبریز امروز:

منطق یا استدلال

این از نظر ریاضی صحیح نیست اما من منطق و استدلال شما را متوجه می شوم!


نظرات کاربران


@