آشپزی آذربایجان !

سیب های قرمز پائیزی و مربای زمستان

تاریخ انتشار : ۰۹:۳۳ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰

سیب ها همه جا را پرکرده اند، آنها را با بیل های مکانیکی جمع می کنند، بهترین کار پخت مربای سیب است

تبریز امروز:

 

 

سیب ها همه جا را پرکرده اند، آنها را با بیل های مکانیکی جمع می کنند، بهترین کار پخت مربای سیب است و مربا پخته می شود در روستا! 


نظرات کاربران


@