شهریار سخن ما

مجسمه ای فاخر از شاعر مردم ، محمد حسین شهریار

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۱ ۲۰-۰۷-۱۴۰۰

در شهر شهریار ، سال ها مجسمه هایی از شاعر شهیر ندیده بودم که بتوانند روح عظیم شاعر را هم به تصویر بکشند ، گاه سردیس های کم بهره از زیبایی و گاه مجسمه هایی از چوب و بتن در ائل گلی و عینالی که کمتر شباهتی به استاد شعر و ادب داشتند ؛ در متظر عموم قرار داده بودند، یا آنکه مجسمه ای نحیف که هرگز نمی توانست روح بلند و تفکر و آرمان های والای انسانی شاعر را نشان دهد . اما شبیه این مجسمه که استواری در روح شاعر و بیان پر قدرت شعرش همچون استقامت حیدربابا را به نمایش درآورد ،کمتر دیده شده است ! شاعر با قدرت بیان شعرش ایستاده است ، اما لطافت و ظرافت و احساس های پاک بشری شعرهایش نیز در این هیکل تنومند دیده می شوند.

تبریز امروز:

مجسمه استاد محمدحسین شهریار- عکس  از توفیق وحیدی آذر - Tofigh Vahidi Azar -Mohammad Hossein Shahryar

در شهر شهریار سال ها ؛ مجسمه هایی از شاعر شهیر ندیده بودم که بتوانند روح عظیم شاعر را هم به تصویر بکشند ، گاه سردیس های کم بهره از زیبایی و گاه مجسمه هایی از چوب و بتن  در ائل گلی و عینالی که کمتر شباهتی به استاد شعر و ادب داشتند ؛ در متظر عموم قرار داده بودند.یا آنکه مجسمه ای نحیف که هرگز نمی توانست روح بلند و تفکر و آرمان های والای انسانی شاعر را نشان دهد .

اما این مجسمه که استواری در روح  شاعر و بیان پر قدرت شعرش همچون استقامت حیدربابا را به نمایش درآورد ،کمتر دیده شده است ! شاعر با تنومندی بیان  شعرش ایستاده است ، اما لطافت و ظرافت و احساس های پاک بشری شعرهایش نیز در این هیکل تنومند دیده می شوند.

 

 

توفیق وحیدی آذر

 

این مجسمه می تواند الگوی مجسمه های شاعر و نمادی از مکتب زیباشناسی در هنر مجسمه باشد.


نظرات کاربران


@