آشپزی آذربایجان !

رب خانگی از گوجه فرنگی بستان !

تاریخ انتشار : ۰۹:۱۴ ۲۰-۰۷-۱۴۰۰

سال ها ما رب نمی خریدیم و اکنون هم باز در بسیاری از خانه ها ، بجای رب ، گوجه فرنگی و باصطلاح " بامادور" وارد ماجرا می شود و در یک کار و تلاش رب مصرفی یک سال در خانه تامین می گردد.

تبریز امروز:

 

 سال ها ما رب نمی خریدیم و اکنون هم باز در بسیاری از خانه ها ، بجای رب ، گوجه فرنگی و باصطلاح " بامادور" وارد ماجرا می شود و در یک کار و تلاش رب مصرفی یک سال در خانه تامین می گردد.   


نظرات کاربران


@