از ال آی نامی

گربه ی محله ما، میاوی در یک ژست کامل

تاریخ انتشار : ۱۲:۵۴ ۲۲-۰۶-۱۴۰۰

اسمش میاوی است در کوچه ی لاله ی بوستان زندگی می کند...خانه اش چندان آدرس مشخص ندارد ، صبح ها تا عصر هر از گاهی پیدایش می شود، اما همیشه در گشت و گذار در سایر محلات است، هیچ راهی برایش مسدود نیست ! از روی پله، از روی دیوار و پشت بام ها عبور می کند و به همه جا سرک می کشد...اما کلا چندان اجتماعی نیست و از همسایه ها بجز چند خانواده با بقیه میانه ی خوبی ندارد .... الان هم در باغچه ی فضای سبز محله نشسته و مشغول تماشای گربه ای است که نمی دانم چرا به او همسایه ها " آقا پرویز " می گویند ......

تبریز امروز:

میاوی - Miavi - `پیشی - گربه

اسمش میاوی است در کوچه ی لاله ی  بوستان زندگی می کند...خانه اش چندان آدرس مشخص ندارد ، صبح ها تا عصر هر از گاهی پیدایش می شود، اما همیشه در گشت و گذار در سایر محلات است، هیچ راهی برایش مسدود نیست ! از روی پله، از روی دیوار و پشت بام ها عبور می کند  و به همه جا سرک می کشد...اما کلا چندان اجتماعی نیست  و از همسایه ها بجز چند خانواده  با بقیه میانه ی خوبی ندارد .... الان هم در باغچه ی فضای سبز محله نشسته و مشغول تماشای گربه ای است که نمی دانم چرا به او همسایه ها " آقا پرویز " می گویند ......


نظرات کاربران


@