کاریکاتور

آویزان از آزادی

تاریخ انتشار : ۰۴:۱۹ ۲۹-۰۵-۱۴۰۰

هواپیمایی که به سوی آزادی می رفت ، برایشان جایی نداشت ، آنها هم توانستند از آن آویزان شوند ...........................

تبریز امروز:

هواپیمای آزادی


نظرات کاربران


@