مقایسه برابری با عدالت

طراحی ساختار عدالت ضرورتی برای دستیابی طولانی مدت، پایدار وعادلانه به منابع جامعه

تاریخ انتشار : ۰۴:۰۰ ۱۶-۰۲-۱۴۰۰

در تصاویر ، دو نفر دسترسی نابرابر به یک سیستم و یک منبع دارند - در این مورد ، درختی که میوه می دهد، منبع سیستم است. علیرغم پشتیبانی مساوی از ابزارهای توزیع یکنواخت ، دسترسی آنها به میوه هنوز نابرابر است. با این حال در نهایت ، راه حل عادلانه ، منابع دقیق مورد نیاز هر شخص برای دسترسی به میوه را تشخیص و تخصیص داده و منجر به نتایج مثبت برای هر دو فرد می شود..... در حالی که به نظر می رسد درخت یک سیستم طبیعی است ، بسیار مهم است که در ذهن به خاطر داشت که سیستم های اجتماعی به طور طبیعی نابرابر نیستند - آنها مدتهاست که به طور عمدی برای ایجاد امکان به جمعیت های خاص طراحی شده اند که نتایج خروجی سیستم ممکن است غیر عمدی به نظر برسد ، اما در واقع یک عمل تبعیض آمیز ریشه ای است و اعتقادات خاص پشت سر آن قرار دارد. .....عدالت راه حلی برای پرداختن به سیستمهای اجتماعی ناموزون است. عدالت می تواند با اصلاح و تغییر سیستم ها به روشی که منجر به دستیابی طولانی مدت ، پایدار و عادلانه برای همگان و نسل های آینده می شود ، موضوع عدالت را یک گام جلوتر ببرد .................."مسیر دستیابی به عدالت از طریق برخورد یکسان با همه محقق نخواهد شد. این امر با رفتار عادلانه با هرکس متناسب با شرایطش حاصل خواهد شد. "

تبریز امروز:

عدالت - برابری

گرچه اصطلاحات عدالت و برابری به نظر مشابه می رسد ، اما اجرای یکی از آنها در مقابل دیگری می تواند نتایج بسیار متفاوتی برای افراد حاشیه نشین جامعه و کناری ها داشته باشد.

برابری یعنی هر فرد یا گروهی از مردم از منابع یا فرصت های یکسانی برخوردار باشند. عدالت تشخیص می دهد که هر فرد شرایط متفاوت و مختلفی دارد و منابع و فرصت های دقیق لازم را برای رسیدن به نتیجه برابر اختصاص می دهد.

عدالت - برابری  

 نابرابری،  تصویری دو نفر را نشان می دهد که دسترسی نابرابر به سیب روی درخت دارند زیرا درخت به یک طرف خم شده است

 

 عدالت  - برابری

 برابری، تصویری که نشان می دهد دو نفر با نردبان هایی با ارتفاع یکسان ، یکی از آنها هنوز قادر به رسیدن به سیب نیست زیرا درخت کج است.

در تصاویر ، دو نفر دسترسی نابرابر به یک سیستم و یک منبع دارند - در این مورد ، درختی که میوه می دهد، منبع سیستم است. علیرغم پشتیبانی مساوی از ابزارهای توزیع یکنواخت ، دسترسی آنها به میوه هنوز نابرابر است. با این حال در نهایت ، راه حل عادلانه ، منابع دقیق مورد نیاز هر شخص برای دسترسی به میوه را تشخیص و تخصیص داده و منجر به نتایج مثبت برای هر دو فرد می شود.....

در حالی که به نظر می رسد درخت یک سیستم طبیعی است ، بسیار مهم است که در ذهن به خاطر داشت که سیستم های اجتماعی به طور طبیعی نابرابر نیستند - آنها مدتهاست که به طور عمدی برای ایجاد امکان به جمعیت های خاص طراحی شده اند که نتایج خروجی سیستم ممکن است غیر عمدی به نظر برسد ، اما در واقع یک عمل تبعیض آمیز ریشه ای است و اعتقادات خاص پشت سر آن قرار دارد.

عدالت - برابری

انصاف، تصویری که نشان می دهد دو نفر دارای نردبان هایی با قد متفاوت هستند که به آنها امکان می دهد از هر دو طرف درخت کج به سیب برسند.

 

عدالت - برابری

عدالت ، تصویری که نشانگر ابزاری است که برای اصلاح رشد درخت استفاده می شود تا در آینده قابلیت دسترسی متعادل تری داشته باشد.

 منبع: "آدرس دهی به عدم تعادل" ، توسط تونی روت برای طراحی 2019 در گزارش فناوری.

عدالت راه حلی برای پرداختن به سیستمهای اجتماعی ناموزون است. عدالت می تواند با اصلاح و تغییر سیستم ها به روشی که منجر به دستیابی طولانی مدت ، پایدار و عادلانه منابع برای همگان و نسل های آینده می شود ، موضوع عدالت را یک گام جلوتر ببرد .

براساس نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، عدالت به این گونه تعریف می شود: "عدم وجود تفاوت های قابل پیشگیری یا قابل جبران در بین گروه های افراد ، خواه این گروه ها از نظر اجتماعی ، اقتصادی ، جمعیتی یا جغرافیایی تعریف شوند." بنابراین ، همانطور که WHO خاطرنشان می کند ، نابرابری های بهداشتی بیش از عدم دسترسی برابر به منابع مورد نیاز برای حفظ یا بهبود نتایج بهداشتی است. آنها همچنین در مورد "نابرابری هایی که ناقض انصاف و هنجارهای حقوق بشر هستند" اشاره می کنند.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده (CDC) به عدالت بهداشتی اشاره می کند به این معنی که "هر کس فرصت و حق دارد تا آنجا که ممکن است سالم باشد." به همین ترتیب ، عدالت یک فرآیند است و برابری نتیجه ی آن فرآیند است. یا همانطور که موسسه Race Matters توضیح می دهد ، "مسیر دستیابی به عدالت از طریق برخورد یکسان با همه محقق نخواهد شد. این امر با رفتار عادلانه با همه یا به طور عادلانه با توجه به شرایط آنها حاصل خواهد شد."

درک تفاوت بین برابری و تساوی در سلامت و عدالت بهداشتی ، برای بهداشت عمومی مهم است تا اطمینان حاصل شود که منابع به طور مناسب و عادلانه هدایت می شوند - همچنین از روند مداوم تماس با مردم در جایی که هستند پشتیبانی می کند. ذاتی این روند ارتقا ازتنوع در تیم ها و پرسنل ، اقدامات بهداشت عمومی ، روش های تحقیق و سایر عوامل مرتبط است. به همین دلایل ، تأمین نوع و تعداد منابع یکسان برای همه کافی نیست. به منظور کاهش شکاف ناسازگاری بهداشتی ، باید مسائل اساسی و نیازهای فردی جمعیت های آسیب پذیر و دارای مشکل را به طور موثر برطرف کرد.

پائولا داسل ، موسسه Race Matters  در موضوع تفاوت بین برابری و عدالت می گوید ؛
"مسیر دستیابی به عدالت از طریق برخورد یکسان با همه محقق نخواهد شد. این امر با رفتار عادلانه با هرکس متناسب با شرایطش حاصل خواهد شد. "

 

 

برگردان به فارسی : توفیق وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@