از کتاب "برای عاشق شدن دیر، برای مردن زود" ترجمه میراندا میناس و آیدین روشن

تمام شد عشق، شعری از احمد تللی

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۸ ۱۸-۰۱-۱۴۰۰

برای مردن زود بود ، بسیار زود ! هنوز چه وقت رفتنت بود ! آیا عاشق شدی و رفتی ! ؟ واقعا که برای عاشق شدن هم دیر بود ! تمام شد عشق ! آیدین تمام شد عشق ! دنیای فانی و عشق را کنار گذاردی و چه زود رفتی !آیدین روشن در 48 سالگی به دیار بقا رفت ! دنیای فانی و عشق را کنار گذارد و چه زود رفت ! او در تبریز بر سر مزار پدر رفت ؛ و چهل روز نگذشته در کنار پدر جای گرفت ! اهرمن ویروس را به خدمت گرفته بود تا او را از میان عاشقان زندگی بگیرد! برای مردن او چه زود بود

تبریز امروز:

ایدین روشنی -Aydin Roshani

همان‌طور که یک عشق تمام می‌شود

این عشق هم تمام شد

مانند یک بیماری طولانی

همانند ترانه‌ای که بی‌وقفه به آن گوش می‌سپارم

همانند فراموشی خیره‌شدن به آسمان

نامه نوشتن به دوستان

آب دادن به گل‌ها

تمام شد.

همان‌طور که یک عشق تمام می‌شود

این عشق هم تمام شد

چونان کودکی افلیجی که از نو راه‌رفتن می‌آموزد

باید به کوچه بزنم

آدرس جدیدی را برای دوستان بفرستم

باید پنجره‌ها را باز

کتاب‌ها را مرتب کنم

شاید نزدیک غروب بارانی بزند

شعرهای نیمه‌کاره را تمام کنم

شاعری بود که می‌گفت عشق تمام شد

و اینک تمام شد عشق

و درست همان‌طور تمام شد.

***

" آیدین روشن" احمد واحدی در 48 سالگی  به دیار بقا رفت ! دنیای فانی و عشق را کنار گذارد و چه زود رفت ! او در تبریز بر سر مزار پدر رفت ؛ و چهل روز نگذشته در کنار پدر جای گرفت ! اهرمن ویروس را به خدمت گرفته بود تا او را از میان عاشقان زندگی بگیرد! برای مردن او چه زود بود !


نظرات کاربران


@