عبدالله برادر بزرگ ترش را در خانه حبس کرد

بازداشت خانگی ولیعهد اردن+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۱ ۱۵-۰۱-۱۴۰۰

ولیعهد سابق اردن می گوید که در امان در حصر خانگی است. ارتش بازداشت شاهزاده حمزه بن حسین را انکار کرده است ، اما می گوید که وزیر پیشین ، یکی از اعضای خانواده سلطنتی و دیگران به عنوان ادامه تحقیقات بازداشت شده اند. شاهزاده حمزه در ویدئویی رهبران اردن را به فساد ، بی کفایتی و آزار و اذیت متهم کرد. لبنان ، مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس همه با شاه عبدالله پادشاه اردن ابراز همبستگی کرده اند.

تبریز امروز:

 

ولیعهد سابق اردن می گوید که در امان در حصر خانگی است.
ارتش بازداشت شاهزاده حمزه بن حسین را انکار کرده است ، اما می گوید که وزیر پیشین ، یکی از اعضای خانواده سلطنتی و دیگران به عنوان ادامه تحقیقات بازداشت شده اند.
شاهزاده حمزه در ویدئویی رهبران اردن را به فساد ، بی کفایتی و آزار و اذیت متهم کرد.
لبنان ، مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس همه با شاه عبدالله پادشاه اردن ابراز همبستگی کرده اند.


نظرات کاربران


@