استاد دانشکده فنی تبریز دارفانی را وداع گفته است!

دکتر محمد زهساز درگذشت !

تاریخ انتشار : ۰۹:۵۱ ۲۶-۱۲-۱۳۹۹

کرونا خلوت و تنهایی مرگ را شدیدتر کرده است، انسان فرهیخته ای از بر ما می گذرد و می رود و ما بی خبر می مانیم ! شاید اطلاع بیابیم و شاید مجال آن را نیز نیابیم ! .......................به سادگی مقاومت مصالح و ارتعاشات را برایمان به زبان ترکی تدریس کرده بود ، وقتی از شتاب کریولیس می گفت همه مان با دقت حواس خود را جمع کرده بودیم تا بتوانیم آن را درک کنیم ، بعد از کلاس بچه ها گفتند ؛ آقای مهندس بیزکی بیز زات، باش تاپ مادوخ و .... او خندید و گفت اوقدر قالارسوز که باش تاپارسیز!

تبریز امروز: 

محمد زهساز - Dr Mohammad Zehsaz

کرونا خلوت و تنهایی مرگ را شدیدتر کرده است، انسان فرهیخته ای از بر ما می گذرد و می رود و ما بی خبر می مانیم ! شاید اطلاع بیابیم و شاید مجال آن را نیز نیابیم ! 

زنگ زده بود که می خواهم ببینمت ! گفتم ، هرجا بفرمایید خدمت برسم ! گفت می دانم کجایی می خواهم بیایم و در محل کارت ببینمت ! محیط کارت را بشناسم ! گفتم استاد شما هستید هرچه بفرمایید من قبول دارم ! راننده شرکت دنبالشان رفت ! دکتر و پسرش و یکی از دانشجویانش ! به شرکت آمدند !

دکتر محمد زهساز و فرزندشان

یک نیم روز از شرکت بازدید کردیم و من از آرزوها و ایده های حرفه ایم گفتم و درخواست کمک فنی کردم و از دکتر کاظم سرابچی یاد کردیم که موقع رفع سوال و پرسش برای یک ایده و مشکل فنی به شوخی می گفتم ؛ این از خدمات پس از فروش یک استاد هست که به سوالات دانشجویش حتی بعد از سال گذر زمان باید پاسخ بدهد !

دکتر محمد زهساز  در شرکت داروسازی شهید قاضی

دوستم دکتر محمد افروزی خبر درگذشت دکتر محمد زهساز را برایم فرستاد ، دکتر زهساز نه تنها استاد بود بلکه در صنعت نیز حضور داشت ! مردی والامقام و مهندسی واقعی !

به سادگی مقاومت مصالح و ارتعاشات را برایمان به زبان ترکی تدریس کرده بود ، وقتی از شتاب کریولیس می گفت  همه مان با دقت حواس خود را جمع کرده بودیم تا بتوانیم آن را درک کنیم ، بعد از کلاس بچه ها گفتند ؛ آقای مهندس بیزکی بیز زات، باش تاپ مادوخ و .... او خندید و گفت اوقدر قالارسوز که باش تاپارسیز!

الله روحون، شاد ائیله سین ! 

 

 توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران

خدایش بیامرزد سال ۱۳۶۷ استاد ارتعاشات ما بود

مهندس عبدالکریم عبدالهی

سلام من با ایشان مقاومت مصالح گذراندم. واقعا مطالب را به زبان ساده بیان می کردند. گذشته از مطالب علمی، ایشان در کلاس خاطره ای خنده دار برایمان تعریع کردند که با بیش از گذشت 14 سال من همچنان خاطره ای خوش و ماندگار از ایشان در ذهن دارم.... روانشان شاد و یادشان جاودان

محمد

@