بیان صائب تبریزی به قلم محمدعلی فرزبود

نه احتیاج کی ساقی وئره شراب سنه

تاریخ انتشار : ۱۴:۳۹ ۱۵-۱۲-۱۳۹۹

نه احتیاج کی ساقی وئره شراب سنه کی اوز پیاله سینی وئردی آفتاب سنه سنون صحیفه حسنون کلام صائب دور کی داغ عیب اولار خال انتخاب سنه

تبریز امروز:

نه احتیاج کی ساقی وئره شراب سنه- صائب تبریزی - محمدعلی فرزبود

نه احتیاج کی ساقی وئره شراب سنه

کی اوز پیاله سینی وئردی آفتاب سنه

سنون صحیفه حسنون کلام صائب دور  

کی داغ عیب اولار خال انتخاب سنه 

 

شعر صائب تبریزی  به قلم محمدعلی فرزبود

 

 


نظرات کاربران


@