سفری در بامیان

قلعه تاریخی چهل ‎برج

تاریخ انتشار : ۰۲:۰۸ ۳۰-۱۱-۱۳۹۹

قلعه تاریخی چهل ‎برج یکی از شهرهای نظامی و سلطنتی در بامیان است چهل‎برج در حدود هفتاد و پنج کیلومتری شمال غرب مرکز ولسوالی يكاولنگ ولایت بامیان واقع است. این قلعۀ نظامی و برج های نگهبانی آن در سه حلقه زنجیری در گِردگِرد تپه‎ی به ارتفاع 120 متر و با معماری بسیار پیچیده ساخته شده است

تبریز امروز:

قلعه تاریخی چهل ‎برج یکی از شهرهای نظامی و سلطنتی در بامیان است چهل‎برج در حدود هفتاد و پنج کیلومتری شمال غرب مرکز ولسوالی يكاولنگ ولایت بامیان واقع است. این قلعۀ نظامی و برج های نگهبانی آن در سه حلقه زنجیری در گِردگِرد تپه‎ی به ارتفاع 120 متر و با معماری بسیار پیچیده ساخته شده است تهداب آن از سنگ و بخش بالاى آن از خشت خام ساخته شده و ضخامت دیوارهای آن حدود سه متر است این ساختمانِ بسیار محکم و پولادین با برج و کوشه های زیبا و استوارش پس از تحمل قرنها هنوز هم در مقابل کوه های سر به فلک کشیدة بابا خود نمایی می‏کند و عوامل طبیعی مانند باد باران، برفهای سنگین اقلیم بامیان، زلزله و دست درازی‎های انسانها نتوانسته است آن را به کلی محو و نابود کند. گفته می‎شود که این شهر سلطنتی در گذشته دارای صد برج تا سه صد برج بوده است؛ اما هم اکنون خرابة شصت برج با بلندی‎های مختلف باقی مانده که  در حال از بین رفتن است و برخی با همان نقش و نگارهای اولیۀ خود مانند نقش انسان و مار و… دیده می‏شود.
 

نظرات کاربران


@