کاریکاتور از میگوئل ویلالبا سانچز

خصوصی سازی

تاریخ انتشار : ۰۲:۱۹ ۱۱-۱۱-۱۳۹۹

خصوصی سازی پاسخ سرمایه داری به سو عملکرد دولت ها است. نتایج آن در بهترین حالت غیر از انتظار بوده است.

تبریز امروز:

خصوصی سازی - میگوئل ویلالبا سانچز

خصوصی سازی پاسخ سرمایه داری به سو عملکرد دولت ها است.  نتایج آن در بهترین حالت غیر از انتظار بوده است. این کارتون برای اجلاس LSE Africa 2015 طراحی شده است.

میگوئل ویلالبا سانچز طراح این کارتون است.

 


نظرات کاربران


@