طنز زباله از شبکه های اجتماعی

وقتی قوطی نوشابه یک بمب می شود

تاریخ انتشار : ۰۳:۲۵ ۲۹-۱۰-۱۳۹۹

یک نوشابه خالی وقتی به عنوان آشغال در خیابان می افتد، می تواند مشکلات بسیار فراهم کند .......................................................

تبریز امروز:

 

 

 یک نوشابه خالی  وقتی به عنوان آشغال در خیابان می افتد، می تواند مشکلات بسیار فراهم کند .......................................................


نظرات کاربران


@