تو چه می دانی که ممکن است همین الان یک بلا بر سرت فرود بیاید

وقتی کاشی حمام نمای ساختمان می شود و ناگهان فرو می ریزد

تاریخ انتشار : ۰۵:۱۱ ۱۲-۰۷-۱۳۹۹

در پیاده رو منتظر هستم ، ناگهان صدای افتادن و شکستن به گوش می رسد ، یکی از کاشی های حمام که برای نماکاری ساختمان استفاده شده است ، روی زمین افتاده است ؛ همه بعد از افتادن کاشی خود را جمع و جور می کنند و از محل افتادن کاشی کنار می روند. اما کار تمام شده است ، البته فعلا !!! چون بقیه کاشی ها در حال افتادن هستند و آماده ریزش از روی دیوار . اجرای کار بی کیفیت بوده است و نظارت فنی برای آن وجود نداشته است و گذر زمان و شرایط آب و هوایی بر مشکلات کار افزوده است و به این صورت جان مردم در معرض خطر قرار می گیرد.

تبریز امروز:

افتادن سنگ نمای ساختمان - تبریز

در پیاده رو منتظر هستم ، ناگهان صدای افتادن و شکستن به گوش می رسد ، یکی از کاشی های حمام که برای نماکاری ساختمان استفاده شده است ، روی زمین افتاده است ؛ همه بعد از افتادن کاشی خود را جمع و جور می کنند و از محل افتادن کاشی کنار می روند. اما کار تمام شده است ، البته فعلا !!! چون بقیه کاشی ها در حال افتادن هستند و آماده ریزش از روی دیوار .

افتادن سنگ نمای ساختمان - تبریز

اجرای کار بی کیفیت بوده است و نظارت فنی برای آن وجود نداشته است و گذر زمان و شرایط آب و هوایی بر مشکلات کار افزوده است  و به این صورت جان مردم  در معرض خطر قرار می گیرد. 

***

سلامت ماندن از افتادن یک سنگ غیر آسمانی از آسمان می تواند یک شانس باشد اما زندگی شهروند نباید برشانس ها مبتنی باشد . پلیس ساختمان و ده ها کارمند در شهرداری ها و موسسات شهری باید بتوانند نظارت بر بناها و پیاده راه ها وگذر ها را داشته باشند . 

افتادن سنگ نمای ساختمان - تبریز

 در هفته گذشته بابک کودکی که هنوز معنی زندگی را نیافته بود ؛ با دوچرخه اش در گودال افتاد و زندگی کوتاهش به اتمام رسید . اکنون  نوبت چه کسی است . شهر را دوستدار انسان ها باید اعلام کرد ، شهر دوستدار کودک که نتوانست دوستدار کودک باشد ؛ بگویید شهر را دوستدار شهروندانش می کنیم و این بازه وسیعی است که اگر قصد و اراده و آرزوی بزرگ برای شهر دارید . می توانید از امنیت تا فرهنگ و آرامش روح و روان در میان فضای سبز را برای او فراهم سازید.


نظرات کاربران


@