کاریکاتوری از انوره دومایر

توازن قوا

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۵ ۳۱-۰۵-۱۳۹۹

کاریکاتور توسط انوره دومایر هنرمند فرانسوی قرن نوزده در سال 1866به تصویر در آمده است.او متولد 1808–1879, و کاریکاتوریست ، نقاش و مجسمه ساز بود این اثر اکنون در موزه بنام خود هنرمند در مونشن گلادباخ نگهداری می شود. "توازن قوا در اروپا و توفق اروپایی برای نگهداری کره زمین بر روی سرنیزه ها" عنوان این طرح است که اندازه لیتوگراف آن 24.4 × 20.8 سانتی متر است

تبریز امروز:

توازن قوا - Balance of Powers

 کاریکاتور توسط  انوره دومایر   HONORE DAUMIER  هنرمند فرانسوی قرن نوزده در سال 1866به تصویر در آمده است.او متولد 1808–1879, و کاریکاتوریست ، نقاش  و مجسمه ساز بود . این اثر اکنون در موزه بنام خود هنرمند در مونشن گلادباخ نگهداری می شود. توازن قوا در اروپا و توفق اروپایی برای نگهداری کره زمین بر روی سرنیزه ها عنوان این طرح است که اندازه لیتوگراف آن  24.4 × 20.8 سانتی متر است که منبع تصویر  akg-images می باشد.

 

European Equilibrium

Daumier, Honoré,
French printmaker, caricaturist, painter and sculptor.

“L’Equilibre Européen” (European Equilibrium).
(European Equilibrium achieved by balancing the globe on the tips of bayonets).

Lithograph, 24.4 × 20.8 cm.
Page no.231 der Serie “Actualités”, 1866.

From: Le Charivari, 1st December 1866.Society.
 
IDENTIFIER
AKG1723882
 
ARTIST
 
SOURCE
 
CREDIT LINE
akg-images
 
EVENT DATE
1866
 
IMAGE DATE
1866
 
TIME PERIOD
 
GEOGRAPHY
 
 
 
TITLE
 
TECHNIQUE
SIZE

4119px × 4961px (58 MB)

34.8 cm × 42.0 cm @ 300 dpi

 
SPECIAL FORMATS
5982px × 7205px (123 MB) TIFF
50.6 cm × 61.0 cm @ 300 dpi
 

 

 

 


نظرات کاربران


@