کوه های رنگین تبریز

آلا داغلار ، نقاشی طبیعت در کوهستان های تبریز + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۹:۱۹ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹

از تبریز که به سمت روستای خواجه از مسیر جاده قدیم اهر می روی ، ناگهان به محوطه ای زیبا می رسی که چندان زمینی به نظر نمی رسد ! تپه هایی کم ارتفاع که به سان گل آراسته شده اند. زمستان و بهار ، پائیز و تابستان همواره این کوه های می درخشند. سرزمینی بسیار زیبا که با زیبایی های " آجی چایی" درهم آمیخته اند.....

تبریز امروز:

از تبریز که به سمت روستای خواجه از مسیر جاده قدیم اهر می روی ، ناگهان به محوطه ای زیبا می رسی که چندان زمینی به نظر نمی رسد ! تپه هایی کم ارتفاع که به سان گل آراسته شده اند. زمستان و بهار ، پائیز و تابستان همواره این کوه های می درخشند. سرزمینی بسیار زیبا که با زیبایی های " آجی چایی" درهم آمیخته اند.....

 

یک ثروت و محلی جهت افزایش ثروت عمومی و در کنار آن ، ایجاد آرامش برای چشمان مردمی که کمتر مناظری از این دست را می یابند. در اینجا زمینه ای بسیار بالا برای رشد گردشگری شهر و منطقه و نگاه به مناظر و زیبایی هایش وجود دارد....


نظرات کاربران


@