تبریز

فرهنگ فقر یا فقر فرهنگ ، سرویس غیربهداشتی در دوران شیوع ویروس

تاریخ انتشار : ۰۷:۱۶ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸

این یک منظره بسیار زشت و آلوده در انتهای خیابان عباسی و در محل تجمع میوه فروش ها و وانت های میوه و محل گذر مردم در شهر تبریز است . اکنون سال هاست که مردم باید این فقر فرهنگی یا فرهنگ فقر را با تمام وجود حس کنند! این بنای پر هزینه که با ثروت عمومی به عنوان سرویس بهداشتی ساخته شده و سپس در موقع افتتاح آن پلاکارد هدیه شهرداری به مردم تبریز چسبانیده شده است، اکنون برعکس نیت احداث آن عمل نموده و به عنوان یک سرویس غیربهداشتی در شهر نمایان است روزانه ده ها نفر ساعت با ده ها نفر در وانت های ضد سد معبر شهرداری درکنار آن چند نفره هزینه می شود و آنان بی اعتنا از آن رد می شوند . آیا زمان احیا یا تخریب کامل این سرویس غیربهداشتی که می بایست به عنوان نماد آموزشی و فرهنگی و بهداشتی مردم و سازمان های مسئول عمل می نمود ، نرسیده است؟

تبریز امروز:

سرویس بهداشتی با منظره زشت

این یک منظره بسیار زشت و آلوده در انتهای خیابان عباسی و در محل تجمع میوه فروش ها و وانت های میوه و محل گذر مردم در شهر تبریز است . اکنون سال هاست که مردم باید این فقر فرهنگی یا فرهنگ فقر را با تمام وجود حس کنند!

این بنای پر هزینه که با ثروت عمومی به عنوان سرویس بهداشتی ساخته شده و سپس در موقع افتتاح آن پلاکارد هدیه شهرداری به مردم تبریز چسبانیده شده است، اکنون برعکس نیت احداث آن عمل نموده و به عنوان یک سرویس غیربهداشتی در شهر نمایان است روزانه ده ها نفر ساعت با ده ها نفر در وانت های ضد سد معبر شهرداری درکنار آن چند نفره  هزینه می شود و آنان بی اعتنا از آن رد می شوند . آیا زمان احیا یا تخریب کامل این سرویس غیربهداشتی که می بایست به عنوان نماد آموزشی و فرهنگی و بهداشتی مردم و سازمان های مسئول عمل می نمود ، نرسیده است؟


نظرات کاربران


@