خط از محمدعلی فرزبود

گوید مسیحا در فلک یا شاه دریا دل علی

تاریخ انتشار : ۰۴:۱۷ ۱۸-۱۲-۱۳۹۸

گفتم من از قالوا بلا یا شاه دریادل علی هر دم به آواز جلی یا شاه دریا دل علی ای مالک ملک فدک ای سرور جن و ملک گوید مسیحا در فلک یا شاه دریا دل علی

تبریز امروز:

گوید مسیحا در فلک یا شاه در یا دل علی

خط از محمدعلی فرزبود

 


نظرات کاربران


@