تبریز

نمایشگاه مجسمه سازان معاصر

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۰ ۲۳-۱۱-۱۳۹۸

نمایشگاه آثار مجسمه سازی معاصر تبریز، امروز در محل نمایشگاه در ساختمان اداره کل ارشاد اسلامی افتتاح گردید ؛ نمایشگاه ترکیبی از آثار رئال و مفهمومی است و 25 جوان مجسمه ساز توانمندی های خود را در این عرصه از هنر به نمایش در آورده اند.

تبریز امروز:

نمایشگاه مجسمه سازی معاصر تبریز

نمایشگاه آثار مجسمه سازی معاصر تبریز، امروز در محل نمایشگاه در ساختمان اداره کل ارشاد اسلامی افتتاح گردید ؛

نمایشگاه مجسمه سازی معاصر تبریز

 

نمایشگاه مجسمه سازی معاصر تبریز

 

 نمایشگاه مجسمه سازی معاصر تبریز

نمایشگاه مجسمه سازی معاصر تبریز

 نمایشگاه مجسمه سازی معاصر تبریز

نمایشگاه ترکیبی از آثار رئال و مفهمومی است و 25 جوان مجسمه ساز توانمندی های خود را در این عرصه از هنر به نمایش در آورده اند.


نظرات کاربران


@