مجسمه های مینیاتوری ایساک

نمایشگاه یادمان های ایگو ایساک کوردال

تاریخ انتشار : ۰۴:۱۷ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸

روش او در هنر معاصر ، با تعهد است ، تعهد انسانی به جهان ! زورمندان دهکده را نمی تابد و در تلاش برای ارامش روح انسانی در تقابل با صنعتی شدن و به قولی دوران فراصنعت است که دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی قدرت کنترل افکار را بدست می آورند.، دنیای خیالین و عجیب دوربین های واقعیت مجازی و .....تصورها و باورهای کاذب و غلط به خویشتن!

تبریز امروز:

روش او در هنر معاصر ، با تعهد است ، تعهد انسانی به جهان ! زورمندان دهکده را نمی تابد و در تلاش برای یافتن مسیری برای روح انسانی در تقابل با صنعتی شدن و به قولی دوران فراصنعت است که دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی قدرت کنترل افکار را بدست می آورند.، دنیای خیالین و عجیب دوربین های واقعیت مجازی  و .....تصورها و باورهای کاذب و غلط به خویشتن!  به عنوان انسان !


نظرات کاربران


@