محلی برای جذب جوانان و هویت بخشی به شهر"کی کوچی"

کتابخانه ای که فضای شهری شد

تاریخ انتشار : ۱۸:۲۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۸

شرکت نومورا با هدف تقویت هویت شهری کی کوچی ژاپن و جذب جمعیت جوان اقدام به طراحی کتابخانه عمومی آن کرده است. طراحی کتابخانه درخشان کازانوبو ناکامورا زندگی ساکنان کی کوچی را تغییر داد - این امر موجب عشق به خواندن، عشق به کتابخانه ها شد، اما مهمتر از همه، عشق به شهر شده است.

تبریز امروز:

The hot spot for kids in this Japanese city is actually the library - News - Frameweb

 

k5

 

 

 

River-inspired Japanese library becomes a favorite meeting point for kids Photo: Atsushi Ishida

福井銀行WiL | 店舗、施設の内装工事・設計・家具・什器 | 福井県福井市 | 古崎

River-inspired Japanese library becomes a favorite meeting point for kids

شرکت نومورا با هدف تقویت هویت شهری کی کوچی ژاپن و جذب جمعیت جوان اقدام به طراحی کتابخانه عمومی آن کرده است. طراحی کتابخانه درخشان کازانوبو ناکامورا زندگی ساکنان کی کوچی را تغییر داد - این امر موجب عشق به خواندن، عشق به کتابخانه ها شد،

 

اما مهمتر از همه، عشق به شهر شده است.کتابخانه شهر کی کوچی محل دیدار کودکان با یکدیگر گردیده است و شهر مهربان با مردم در آن تجلی یافته است.


نظرات کاربران


@